مرجع ریاضیات ، علوم و مهندسی کامپیوتر

در این وبگاه شما اطلاعات جذابی راجع به تکنولوژی و علوم پایه و مطالب آموزشی خواهید یافت!

مرجع ریاضیات ، علوم و مهندسی کامپیوتر

در این وبگاه شما اطلاعات جذابی راجع به تکنولوژی و علوم پایه و مطالب آموزشی خواهید یافت!

samanاینجانب سامان بیک محمّدی لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (Computer Engineering-Hardware) هستم که به رشته درسیم و ریاضیات و تدریس آنها علاقه وافری دارم کما اینکه در حال همین کار می باشم. و اینکه رشته معماری کامپیوتر (Computer Architecture) رو به امید خدا در تحصیلات تکمیلی ادامه خواهم داد.


زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتیم (حال و آینده):


CMOS
VLSI
CAD
Clock
Microcontrollers
Microprocessors
FPGAs
HDLs
Digitral Circuits
ASICs
Network
Graph theory
Geometry in Mathematics
Trigonometry in Mathematics
Algebra in Mathematics
Combinatorics in Mathematics

تماس با ما:     BeikMohammadi@ce.sharif.edu , Saman.BeikMohammadi@Gmail.com